Telefon  900 48 589

Tredreier Byrge Skottvoll

Her vil du finne tredreide produkter for salg. Tredreiere vil finne inspirasjon og informasjon om tredreiing. Jeg lager også møbler og andre treprodukter på bestilling.


Kurs i tredreiing for nybegynnere og de litt øvede holdes kontinuerlig. Kontakt meg for mer informasjon. Jeg tar maks to elever og du får derfor en tett oppfølging under kurset.
Rimelig overnatting med 5 til 10 minutters gange til mitt verksted.
Les mer ..Fra tre til Bolle – hvordan dreies en bolle.

Artikkelen forklarer på en enkel hvordan en trebolle lages. Artikkelen er en grunnleggende innføring i prosessen med noen tips. Detaljert informasjon om spesifikke emner finner du i menyen til høyre ”Informasjon for tredreiere”.

Detaljert informasjon om spesefikke emner finner du i menyen til høyre ”Informasjon for tredreiere”.

Image

Preparering av trestokken.

Tredreiing - TrestollEtter at treet er felt transporteres det hjem eller til en tredreier i så lange stokker som mulig. Må en kappe stokken, så kappes det der det har vert en grein. Der det har vært en grein, er det også en marg utenfra som går et stykke inn i stokken. Margen vil omtrent altid sprekke, og denne delen av treet egner seg derfor dårlig som emne til en bolle.

Den beste tiden på året å felle tre for bruk til tredreiing er når løvet er falt av og utpå vinteren. Da er det minst sevje i treet. Felles treet på sommeren, så la det ligge intill løvet er vissent og falt av. Da vil løvet ha trekt sevjen naturlig ut av treet.

Lagring.

Hvis stokken skal lagres må den på sommerstid endeforsegles. Dette for å hindre rask uttørking med påfølgenden sprekkdannelser i endene. Ha også på endeforsegler der det har vært en grein.

Kapping av stokken for dreiing.

Tredreiing -kløyvd stokk Kapp stokken i samme lengde som diameteren, og klyv den etterpå langs margen. Se bilde.

Det vanlige er at bunnen av Bollen er mot barksiden. Dersom stokken har vært lagret en stund og er sprukket i ene enden, så anse 10 til 15 cm som ikke brukbart. Det samme gjelder dersom det er kvist eller skade på barksiden. Emne til en bolle skjæres ut på bandsag eller med motorsag. Se bilde.Tredreiing, - Fra tre til Bolle

På bilde har vi laget et emne av en stokk som er delt i to. bolleemnet er plassert nærmest det nykappede kuttet.

Feste av emnet til tredreiebenken.

Tredreiing - Feste bolle emne på planskiveEtter at emnet er saget mest mulig rundt skal det monters på tredreiebenken. Til dette brukes det en planskive. Planskiven plasseres med øyemål mest mulig i sentrum og festes med solide treskruer (Franske treskruer). Se bilde.

Planskiven med emnet festes på tredreiebenken. Se bildet.

Tredreiing - Bolle emne på tredreiebenkDet er ganske heftig når et så stort emne som på bildet settes i rotasjon. Emnet i dette tilfelle veide ca 35 kg.
Som nybegynner har jeg dette rådet: Drei mange små boller.

Rått eller tørt emne.

Når emnet er rått eller fuktig, som i dette tilfellet, må det dreies i to omganger. Først dreies det til omtrentlig form. Fuktig tre krymper når det tørker. Beregn fra 10 til 15 % endring eller krymping. Sette derfor av nok tykkelse for å kompensasere for krymping. En rådreid bolle blir derfor ganske klumpete. Den rådreid bolle settes inn med endeforsegler på yttersiden og legges bort for lufttørking. Tørketiden er bortimot et år.

Form på en bolle.

Det første en må gjøre er å dreie emnet rundt på yttersiden, i bunnen og på oversiden i denne rekkefølgen. Det er først når emnet er rundt en kan begynne å tenke form. Ved dreiing på tørt emne dreies yttersiden fullstendig ferdig og pusses. Avhengig av overflatebehandling skal, eller skal ikke denne påføres nå.

Når bollen er ferdig på yttersiden snus bollen og festes på tredreiebenken med en chuck. Nå fjernes trevirke fra innsiden, pusses også der.

Mer informasjon

For mer detaljert informasjon, se linken til høyre ”Informasjon for tredreiere”.