Telefon  900 48 589

Tredreier Byrge Skottvoll

Her vil du finne tredreide produkter for salg. Tredreiere vil finne inspirasjon og informasjon om tredreiing. Jeg lager også møbler og andre treprodukter på bestilling.


Kurs i tredreiing for nybegynnere og de litt øvede holdes kontinuerlig. Kontakt meg for mer informasjon. Jeg tar maks to elever og du får derfor en tett oppfølging under kurset.
Rimelig overnatting med 5 til 10 minutters gange til mitt verksted.
Les mer ..



Surna bjørk og annet trevirke

Lær hvordan tre og sopp samhandler slik at du kan lage dine egne vakre emner.

Et hvert produkt forbundet med råte assosieres med et negativt utseende og et begynnende forfall. Råtnende tre er intet unntak. Det er vanlig å finne råtnende trær i skogen. Dessverre finner en det ikke hos vanlige trelastforhandlere.

Derimot vil en del møbelsnekkere (og tredreiere) ikke se råtnende tre som en skade, men være på utkikk etter det fine spillet et slikt treverk kan frembringe. Et slikt trevirke er ikke et råtnende trestykke, men kalles nå for ”surna trevirke”.

Surna bjørk

Disse har farger og mønster som normalt ikke finnes i treet. Kontrasten av lyse og mørke farger ved siden av hverandre, med bemerkelsesverdige brune og svarte linjer som går gjennom treverket. Unikt for råtnende eller surna tre, så går disse linjene i et vilkårlig og varierende mønster.

Det er ikke alle treslag som surner. Bjørk og Lønn er to treslag som surner. Noen treslag bare råtner.

Hvert trestykke av surna tre har et unikt utseende. Det er dette mangfoldet som tiltrekker en til å bruke det til tredreiing.

Det er mange som ønsker å kunne gjenskape prosessen med å lage surna tre hjemme og under kontrollerte former.

Slik lager du surna trevirke

Dyrking av de råtefrembringende vekstene I et trestykke er mye likt det å stele med planter. Med riktig mengder av mat, vann, og varme, vil du oppnå gode resultater, mens suksess er avhengig av kunnskap og muligens noe flaks. Resultatet kan også bli forskjellig fra gang til gang.

Fine treslag å surne er lønn, bjørk og bøk. Alle disse har bleke farger og fungerer mye som et tomt lerret. På grunn av sin hardhet, er lønn spesielt egnet fordi områder som råtner mer enn  andre områder ikke vil bli så mykt som hos osp. Ikke alle treslag kan surnes, de bare råtner.

Lufttørket tre inneholder allerede hvilende sporer av forskjellige sopper, slik at det ikke er nødvendig å tilføre flere soppsporer. Ovnstørket trevirke er mere tvilsomt fordi damp brukes for å åpne porene I treet, og vil drepe alle soppsporene. Derimot vil ovnstørking bare drepe noen av soppsporene. I begge tilfeller, og for å være på den sikre siden, må en selv skaffe soppsporer. Enten ved å samle dem i skogen eller ved å samle spon fra dreid surna trevirke.

Noen lager også ei å supe som spres over og rundt trestykkene som skal surnes.

Ei slik suppe består av:

Det hele blandes sammen og spres utover trestykkene.
En kan jo prøve suppa over, men det beste er å la naturen ordne prosessen. Selv har jeg enten lagt de ute i grasset eller satt de på høykant i garasjen med svart plastsekk over. Sørg for at de ikke tørker.

Oppbevaring av trevirke under prosessen

De ideelle forhold for surning er å oppbevare treverket mørkt med rundt 80 % luftfuktighet og en temperatur mellom 25 ºC og 30 ºC. For å oppnå disse betingelsene, kan en plassere veden i egnet rom, plastboks eller en plastsekk. Det er viktig å sørge for lufting da sopp krever oksygen. Det er også viktig å hindre tap av fuktighet.

Spre soppinfisert trestykker eller spon i små biter og legg dem på treverket. Det er ikke nødvendig å dekke hele treverket, men jo mer jo bedre. Spesielt på endeveden er det en fordel å ha soppinfisert tremateriale, da soppsporene her gror raskere inn I trestykket. Bland noe Vermiculite (kjøpes på plantesentre) sammen med trestykkene som skal surnes. Vermiculite holder godt på fuktighet og sørger for et fuktig klima under råteprosessen. Det er en fordel å fukte Vermiculite meget godt før den spres sammen med trestykkene.

Plasser sekken eller kammeret med trestykkene på et varmt og mørkt sted, og vent.

Tiden det tar før råteprosessen starter vil variere etter treslaget, sopp, temperatur og størrelsen på trestykket. La trestykkene ligge I ro, fordi bevegelser bremser råteprosessen. Det er lurt å plassere et par små prøvestykker på toppen av haugen for på disse å kunne se hvor langt råteprosessen er kommet. Når du ser nøttelignende sopper på endeveden er trestykket ferdig surna.

Dersom du holder konstant temperatur og fuktighet, kan du kontrollere råteprosessen etter seks uker på et av teststykkene. Er du ikke fornøyd venter du I to nye uker, kontrollerer og eventuelt venter to nye uker.

Stopp råteprosessen ved å tørke trestykkene. Soppsorene vil spre seg I treet så lenge fuktigheten er over 20 % eller så lenge varme er til stede.

Bruk av surna trestykker

Dreier du de mens de er råe vil du oppdage at det er vanskelig å få fin overflate. Fremgangsmåten her er å la det halvferdige dreide emnet ligge og tørke, for så å gjøre det ferdig.

Tips ved pussing av surna treverk

Noen av stedene kan være surna for mye og er blitt mjukt. Du kan mette myke områder med en flytende herder. Der hvor veden er bare marginalt myk, er en dråpe eller to av klar skjellakk eller nitrocellulose sanding sealer tilstrekkelig. Vanskelige steder vil kreve bruk av hurtiglim (cyanoakrylat) av den tynne vannaktige typen eller et produkt laget for å stabilisere råttent treverk.

Når en hardner et treverk vil dette kunne endre farge.

Et effektiv metode å stoppe råteprosessen lokalt er å bruke klart, avvokset skjellakk og bruke den som en forsegler. Spraybokser av skjellakk er tynnet og avvokset. Dekk hele stykket med et tynt lag og la det tørke. En kan bruke nesten alle metoder for overflatebehandling over avvokset skjellakk etter at det er blitt pusset.

Generelt ved overflatebehandling er: harde treslag oljes, myke treslag vokses.

En det noen helserisiko ved drening av surna tre?

Det er en misforståelse at det å arbeide med surna tre er forbundet med helserisiko. Soppsporer er omtrent like skadelig for en frisk voksen person som vanlig trestøv, Ved sliping bruker en jo uansett støvmaske eller avtrekk. Muligens kan personer med allergi eller nedsatt immunforsvar reagere mer på trestøv av surna tre. Ved oppvarming av trestykket vil en drepe alt av sopp og soppsporer.