Telefon  900 48 589

Tredreier Byrge Skottvoll

Her vil du finne tredreide produkter for salg. Tredreiere vil finne inspirasjon og informasjon om tredreiing. Jeg lager også møbler og andre treprodukter på bestilling.


Kurs i tredreiing for nybegynnere og de litt øvede holdes kontinuerlig. Kontakt meg for mer informasjon. Jeg tar maks to elever og du får derfor en tett oppfølging under kurset.
Rimelig overnatting med 5 til 10 minutters gange til mitt verksted.
Les mer ..Fotbryter til tredreiebenk

Ved uthuling av en trestokk til for eksempel en vase er det en fordel kunne starte og stoppe tredreiebenken med en fotbryter. Fotbryteren er beskrevet montert på en tredreiebenk med elektronisk hastighetskontroll, men kan også tilpasses tredreiebenker med direkte bryterfunksjon til motoren. Uthulingsverktøyet posisjoneres først med begge hendene og en starter og stopper tredreiebenken med fotbryteren. Den anbefalte fotbryteren har to brytere som opererer motsatt av hverandre; den ene lukket – den andre åpen.

Fotfryter til tredreiebenk

Teknisk om fotbryter til tredreiebenk

Fotbryteren bør være bistabil; det vil si at når en har trykt bryteren helt ned endrer bryteren status til på eller av -stilling selv om foten flyttes ut av fotbryteren. Det er også en fordel, og den vil jeg påstå er vesentlig; at fotbryteren har to trigger punkter for start av tredreiebenken. Se diagrammet. Når foten passerer T1 lukker bryteren S1. Når foten passerer T2 går fotbryteren over i bistabil stilling og foten kan flyttes mens bryteren S1 fremdeles er lukket. I posisjonen mellom T1 og T2 kan operatøren avbryte (angre) starten av tredreiebenken ved å løfte foten. Ved stopp av tredreiebenken har fotbryteren kun ett triggerpunkt: T2.

Bryteren i den anbefalte fotbryteren er ” Slow-action contact”. Dette har i dette tilfellet liten betydning. En ” Slow-action contact”er optimalisert for bryting av AC, mens en ” Snap-action contact” er optimalisert for bryting av DC.

Jeg har montert fotbryteren på en JET 3520B tredreiebenk. Denne har elektronisk hastighetskontroll (frekvensomformer), en bryter for start/stopp og en nødstopp.

Som skjemaet viser er begge bryterne koblet i serie. De to bryterne sin forskjellige oppgave er plassert i deres mekaniske konstruksjon. Slik konstruksjonen er, så er det meget enkelt å montere en fotbryter. En kan ganske enkelt erstatte nødstoppen med fotbryteren. Dersom en ønsker å beholde nødstoppen, så monteres fotbryteren i serie med de to bryterne. I det siste tilfellet anbefales det å bruke en koblingsboks.

Kabelen kobles i fotbryteren mellom terminal 13 og 14 (de to øveste)

 

 

En del praktiske tips.

  • Fotbryter: kabelen føres inn i fotbryteren gjennom en PG-nippel. En PG-nippel holder kabelen fast og hindrer at den dras ut av fotbryteren. En PG-nippel er også støvtett.

  • Kabel til fotbryter: Det anbefales bruk av gummikabel.

  • Koblingsboks: Boksen er av plast og tre PG-nipler beskytter mot støv. Boksen festes til tredreiebenken med magneter.

  • Magneter: Disse skaffer du gratis ved å plukke de ut fra en kassert HardDisk.

Fotbryter til tredreiebenkHusk å kjøp PG-nippel til fotbryter. Dette hindrer støvi å komme inn i bryterhuset, og ikke minst: hindrer ledningen i å løsne.

Ønsker du å beholde nødstoppen må du ha en koblingsboks med tre PG nipler. Boksen festes til tredreiebenken med en kraftig magnet.

 

 

Hvor kjøpe fotbryter til tredreiebenk

Kontakt MIKROS eller send en melding til meg HER.